Aktuellt

Aktuell information i klubben

Klubben använder epost som främsta kommunikationsmedel med sina medlemmar men här publiceras även lite nyheter
om vad som händer i klubben tillsammans med annan aktuell information.

SK0HB inbjuder till klubbmiddag


2021-11-14

Tisdagen den 7 december har Botkyrka Radio Amatörer, SK0HB det stora nöjet att kunna inbjuda alla medlemmar (gäster är även varmt välkomna) till en klubbmiddag nere i klubblokalen i Biografen Sländan. Så lägg datumet på minnet!


Värdparet Igge och Göran -YHL dukar upp en buffé som serveras nere i Sländan, på Ekelundshovsvägen 22 i Tullinge, i samma hus där klubben har lokalen. Klubben håller öppet hus från klockan 18:00 och middagen serveras däromkring. 


Medlemmar i Botkyrka Radio Amatörer betalar ingenting för middagen, detta är styrelsens sätt att visa alla våra fantasiska medlemmar lite uppskattning för den tuffa period som varit. Gäster och anhöriga är också varmt välkomna att delta men betalar då blygsamma 200 kronor till klubbens postgirokonto. 


Klubbmiddagen utgör en slags "kick-off" nu när klubben lämnar en nedstängd verksamhet och nu när pandemirestriktionerna uppskattning börjar lätta. Tidigare år då Igge ordnat med liknande evenemang har varit väldigt uppskattat så missa inte detta!


Observera: Föranmälan krävs senast söndagen den 28 november antingen till någon i styrelsen eller enklast genom att skicka ett epost-brev till info@sk0hb.se med din signal och namnet på din ev. gäst eller anhörig som vill följa med. 


Som alltid gäller givetvis fortsatt försiktighet, känner man förkylningssymptom stannar man naturligtvis hemma och vi håller rimligt avstånd till alla dem som önskar.


Varmt välkomna till en trevlig klubbmiddag nere på sländan hälsar styrelsen för Botkyrka Radio Amatörer!


73 de ordförande, Per/SM0SYP

SK0HB deltog på DL0 klubbledarträff


2021-11-09

Under tisdagskvällen deltog ordförande Per SM0SYP och kassören Wittich SA0BFW på en  "klubbledarträff" som anordnades av DL0 Ann SM0ZEU och vice DL0 Sven-Erik SM0WAV. SK0HBs representation på mötet var mycket uppskattat och efterlängtad. På klubbledarträffen, som denna gång genomfördes över Jitsi videomöte, var de flesta klubbarna i SM0-distriktet representerade men här deltog även SSA vice ordförande, Jonas SM5PHU. Under mötet gavs bl.a. en nulägesredovisning om SSAs arbete med provförrättning, nya provfrågor, ett nytt novis-certifikat samt en redovisning kring klubbarnas utbildningsverksamhet och provförrättningar i distriktet. En reflektion vi gjorde var att det är en imponerad utbildningsverksamhet som klubbarna i Stockholmområdet bedriver och det ger frukt i form av många nyexaminerade radioamatörer. Samtidigt känner vi trygghet i att utbudet av certifikatutbildningar är tillräcklig och vi finner ingen anledning att börja jobba med den frågan inom SK0HB. 


Alla klubbar gavs också möjlighet att berätta om sin verksamhet och det kan konstateras att de flesta klubbar har börjat starta upp verksamheten igen efter restriktionerna lyfts. Vi fick också möjlighet att presentera SK0HB och berätta om  klubbens verksamhete, vårt fina QTH, om biografen och det biograftekniska museet vilket väckte stort intresse hos DL0 som över sittande möte uttalade ett önskemål om att hälsa på. Givetvis meddelades att Ann och Sven-Erik var varmt välkomna till oss! Nästa DL0 klubbledarträff planerades in till den 10 februari 2022 hos Täby Sändaramatörer.


Det som stack ut på mötet var att Jan-Olof SM0IFP, ansvarig för verksamheten på SK0TM, rapporterade att Corona-restriktionerna bl.a. medfört att man förlorat många operatörer och att man idag  var för få operatörer jämfört uppdraget. Jan-Olof önskade därför ett litet upprop hos klubbarna för att locka nya operatörer till det hedersamma uppdraget att visa upp och göra reklam för amatörradio till allmänheten under tiden Tekniska museet är öppet. Är du nyfiken på uppdraget eller om det känns intressent, kontakta gärna Jan-Olof SM0IFP för mer information.


73 de Per SM0SYP/Ordförande

Återstart av klubben


2021-10-26

Efter att pandemirestriktioner lättats upp har klubben återgått till fysiska träffar nere i klubblokalen. Det innebär att vi nu återigen håller öppet hus alla tisdagar från kl 18:00 (snt) för medlemmar och gäster. Det serveras kaffe med tilltugg och radiostationen är öppen.


Som kanske också noteras har klubbens hemsida även fått sig en liten uppdatering. Webbmaster är ordförande Per/SM0SYP som gärna tar emot synpunkter. Arbetet pågår med att lägga in mer information och förbättringar löpande.


Styrelsen har också planer på att, som en liten kick-off, ordna med en klubbmiddag för alla medlemmar och gäster. Mer information om detta kommer inom kort.


73 hälsar Ordförande Per/SM0SYP

Här kan du ladda ner och läsa klubbens stadgar:

Klubbens stadgar

Här kan du ladda ner och läsa senaste årsmötesprotokollet:

Årsmötesprotokollet

Detta är våra fantastiska stugvärdar:

Stugvärdar