________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

Tisdag 2021-06-22 återgår vi till ordningen med klubbmöte enlig nedanstående.


Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.
***OBS tiden ändrad till kl 1800**
HJÄRTLIGT välkommen till
SK0HB, höstsäsongen 2021