Botkyrka Radio Amatörer  SK0HB

c/o Biografen Sländan
Eklundshovsvägen 22

146 38 Tullingee-
postadress:
sk0hb(a)sk0hb.se

Plusgiro: 58 43 59 – 4 ** Årsavgift: 250:00

STYRELSE:

Befattning

Call

Namn

Ordförande

SM0SYP

Per

Kassör

SA0BFW

Wittich

Sekreterare

SM0JSG

Henry

Ledamot

SM0DMZ

Björn

Ledamot

SA0PAG

Per-Arne