SOLFLÄCKAR 2018
Datum Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept  Okt Nov Dec
1 0 0 0 0                
2 0 11 11 0                
3 0 0 0 0                
4 13 11 0 0                
5 11 13 0 0                
6 11 17 0 0                
7 11 20 0 0                
8 13 22 0 0                
9 13 23 0 0                
10 11 35 0 0                
11 12 24 0 0                
12 0 26 0 13                
13 0 20 0 14                
14 0 18 0 11                
15 12 15 11 0                
16 13 12 0 0                
17 12 12 15 0                
18 12 0 13                  
19 11 0 0                  
20 0 0 0                  
21 0 0 0                  
22 0 0 0                  
23 0 0 0                  
24 0 0 0                  
25 0 0 0                  
26 0 16 0                  
27 0 15 0                  
28 0 11 0                  
29 0   0                  
30 13   11                  
31 13   12