Korten hämtas på torsdag i Sollentuna. Tisdagen därefter finns korten på
SK0HB. Såleledes kommande tisdag ser det ut enligt nedan:

Följande har QSL att hämta på klubben AGA, AHD, BFW, CHH; HXB, REL, XD