________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

Tisdag 22/6 återgår vi till ordningen med klubbmöte enlig nedanstående.


Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

HJÄRTLIGT välkommen till
SK0HB, vårsäsongn 2021:

2021-02-16 ÄNTLIGEN BLIR DET TISDAGSMÖTEN PÅ KLUBBEN

Som medlem i BRA (SK0HB) kan du deltaga i alla klubbmöten under våren !
Logga på tisdagar in på det VIRTUELLA TISDAGSMÖTET.
Det går bra med dator,läsplatta eller smartphone med den länk som vi sänt dig.
All information finns i det email som vi sände till dig för en tid sedan.
Kom med du också -  vi var nästan ett dussin medlemmar på senaste mötet.
Klubbstyrelsen