________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
_________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

_________________________________________________________________

 

HJÄRTLIGT välkommen till
SK0HB, höstsäsongen 2020:

2020-08-11 Efter ett långt uppehåll startar klubbmötena denna tisdag.
Välkomna till klubblokalen kl 1800.

2020-07-01 Ny info för HB:
Nya styrelsen har under våren etablerats och arbetat hela perioden.
Vi valde att för HB i ett tidigt skede göra uppehåll med tisdagsmöten t.v.
och följa rekommendationer med hänsyn till coronapandemin.
När samhället passerat sommarperioden planerar vi en höststart i vecka 33 dvs 11 augusti.
Fastighetsägaren har under tiden anpassat möteslokalen till gällande rekommendationer.
Därmed kan kan ett antal delta i våra möten i eller vid klubblokalen på tisdagar från kl
18:00.
Klubbens styrelse har under våren haft fem möten på coronavis ,
dvs vi har haft möten per konferenstelefon ordnat tack vare BFW
2020-06-27 Årsmötesprotokollet finns nu under fliken ”Redovisning”
Införandet blev vilande p.g.a coronan men finns nu upplagt på hemsida.
Alla styrelseprotokoll finns att läsa i protokollpärmen, som finns i HB’s klubbrum.
Några Styrelseprotokoll finns inte på hemsidan av säkerhetsskäl för att undvika kopiering,
- som är möjligt på en öppen hemsida. De finns även på ett låne USB i samma
protokollpärm.
Så alla medlemmar - väl mött i höst för nya aktiviteter !

2020-06-27 Årmötesprotokollet finns nu under fliken "Redovisning"/AKP

2020-04-01__Enligt uppgift från styrelsen är tisdagsmötena inställda tillsvidare /AKP______________________________________________________________