________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
_________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

_________________________________________________________________

HJÄRTLIGT välkommen till
SK0HB, vårsäsongn 2021:

2021-02-16 ÄNTLIGEN BLIR DET TISDAGSMÖTEN PÅ KLUBBEN

Som medlem i BRA (SK0HB) kan du deltaga i alla klubbmöten under våren !
Logga på tisdagar in på det VIRTUELLA TISDAGSMÖTET.
Det går bra med dator,läsplatta eller smartphone med den länk som vi sänt dig.
All information finns i det email som vi sände till dig för en tid sedan.
Kom med du också -  vi var nästan ett dussin medlemmar på senaste mötet.
Klubbstyrelsen


2020-11-06 På grund av det förvärrade pandemiläget har styrelsen beslutat
att tillsvidare inställa tisdagsmötena.


2020-09-08 Pandemin med covid-19 har visat hur vi alla har saknat
personliga möten och samlingar.
På våra klubbmöten kan du hjälpa till att följa FHM’s råd och rekommendationer.
Risken för ny klustervåg finns ännu och spridningsrisken stor utan vaccin.
För att SK0HB skall kunna genomföra klubbmöten bör gälla följande:
1. Placering vid borden bör vara så att alla har 1,5 m till nästa medlem.
Är ni en grupp som umgås utom klubben är det fritt att sitta närmare MEN
inte närmare än 1,5 m till övriga deltagare.
2. All servering bör hanteras på samma personliga villkor.
Varje medlem väljer eget eller gemensamt kaffe/te och bulle/kaka.
3. Att medverka till att alla diskussioner och radio/dator hantering ALLTID
sker så att ingen annan utsätts för risk av covid-19. infektion.
73 de Styrelsen

2020-08-11 Efter ett långt uppehåll startar klubbmötena denna tisdag.
Välkomna till klubblokalen kl 1800.

2020-07-01 Ny info för HB:
Nya styrelsen har under våren etablerats och arbetat hela perioden.
Vi valde att för HB i ett tidigt skede göra uppehåll med tisdagsmöten t.v.
och följa rekommendationer med hänsyn till coronapandemin.
När samhället passerat sommarperioden planerar vi en höststart i vecka 33 dvs 11 augusti.
Fastighetsägaren har under tiden anpassat möteslokalen till gällande rekommendationer.
Därmed kan kan ett antal delta i våra möten i eller vid klubblokalen på tisdagar från kl
18:00.
Klubbens styrelse har under våren haft fem möten på coronavis ,
dvs vi har haft möten per konferenstelefon ordnat tack vare BFW

2020-06-27 Årsmötesprotokollet finns nu under fliken ”Redovisning”
Införandet blev vilande p.g.a coronan men finns nu upplagt på hemsida.
Alla styrelseprotokoll finns att läsa i protokollpärmen, som finns i HB’s klubbrum.
Några Styrelseprotokoll finns inte på hemsidan av säkerhetsskäl för att undvika kopiering,
- som är möjligt på en öppen hemsida. De finns även på ett låne USB i samma
protokollpärm.
Så alla medlemmar - väl mött i höst för nya aktiviteter !

2020-06-27 Årmötesprotokollet finns nu under fliken "Redovisning"/AKP

2020-04-01__Enligt uppgift från styrelsen är tisdagsmötena inställda tillsvidare /AKP______________________________________________________________