________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
_________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

_________________________________________________________________

HJÄRTLIGT välkommen till
SK0HB, vårsäsongen 2020:


Enligt uppgift från styrelsen är tisdagsmötena inställda tillsvidare /AKP

_________________________________________________________________

Här följer säkert inom kort, ett årsmötesprotokoll.