_____________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL! Hasse/BYD
_____________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
gm Hassse SM0BYD
ordf. & sekr.

_____________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.


Vanligtvis är Hasse BYD på plats mellan kl 15 och 16SNT. Vid frågor, slå en signal till mobilen.
________________________________________________________________________________________

Det finns många olika dokumentärfilmer på lager, för någon kommande tisdag...
MEN.......där får BYD noll respons...
________________________________________________________________________________________
Istället har vi ett mycket glädjande erbjudande från Johan Sjölander, som åter önskar hälsa på oss
en tisdag för att visa ett nytt av hans filmade dykäventyr. Sydostasien denna gång.
I konferensrummet.

Återkommer med bestämt datum. När Johan hälsar på oss, bör du absolut inte missa den tisdagen!

Inte nog med denna spännande kväll...
Fler intressanta sådana...
Esko har lovat demonstrera hur man mäter på antenner. Åter i konferensrummet, när vi finner det ledigt en tisdagskväll.
________________________________________________________________________________________


Göran YHL har funderingar kring en loppis på Eklundshovsvägen 22.
Diskussion kring detta emotses.
Inget problem gällande utrymme för en dylik aktivitet.
________________________________________________________________________________________

Kamrat Perra PAG, har vid något svagt tillfälle, lovat att sms ge oss en djupare inblick i det fantastiska ögat.
Sannolikt inslag en tisdag eller gärna flera, under vårsäsongen.
Vi bugar och tackar på förhand, Perra! //73/88
gm Hasse BYD
________________________________________________________________________________________

2018:

20/3: Inget program bestämt
27/3: Inget program bestämt
3/4: Inget program bestämt
10/4: Inget program bestämt
17/4: Inget program bestämt
24/4: Inget program bestämt
1/5: Inget program bestämt
8/5: Inget program bestämt
15/5 Inget program bestämt :
22/5: Inget program bestämt
29/5: Inget program bestämt
5/6: Inget program bestämt
12/6: Inget program bestämt
19/6: Inget program bestämt
26/6: Inget program bestämt
3/7: Inget program bestämt
10/7: Inget program bestämt
17/7: Inget program bestämt
24/7: Inget program bestämt
31/7: Inget program bestämt

________________________________________________________________________________________

19/3: Anlände så marsnumret av ARRL:s QST till BYD, som medför tidningen till HB den 20/3, läst eller ej...
13/3: Undertecknad BYD, fick av Esko under helgen höra att kamrater Perra, Esko och Bengt, städat i shacket och plockat ihop vid
serviceavdelningen, för vilket jag bugar djupt och tackar! Perra, du har ju vid ett flertal tillfällen tidigare, erbjudit sig att göra detta.
Som alltid 73/88 Hasse/BYD
6/3: En sedvänligt trogen församling, denna kväll med antal 11, hade en trevlig kväll med gott fika och intresanta diskussioner.
________________________________________________________________________________________

27/2: Avhölls SK0HB:s årsmöte 2018. Röstlängd: 10; AKP, BFW, BYD, CHH, CRT, FMU, GYX. PAG, SYP, YJR.
Tack för att du kunde komma, det usla vädret tillt rots! Uppskattat. F.ö. bjöd Hasse/BYD på extra godis till kaffe resp. té.

Här nedan, kopia på årsmötesprotokollet, som är underskrivet, justerat, samt lagt till handlingarna. //73+88 Hasse BYD

SK0HB Botkyrka Radio Amatörer

Årsmötesprotokoll 2018-02-27.

Plats: Konferensrummet, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22, 146 38 Tullinge.
Röstlängd: 10. AKP, BFW, BYD, CHH, CRT, FMU, GYX. PAG, SYP, YJR.

Dagordning:
§1 Föreningens ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.

§2 Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§3 Årsmötet belutade att godkänna dagordningen.

§4 Årsmötet beslutade välja Hasse SM0BYD till ordförande samt sekreterare för mötet.

§5 Årsmötet valde Per-Arne SA0PAG samt Bengt SM0YJR att justera protokollet.

§6 Styrelsens årsberättelse framlagd och godkändes av mötet samt lades till handlingarna.

§7 Styrelsens ekonomiska årsredogörelse fpresenterades av Wittich SA0BFW, godkändes av mötet
samt lades till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen presenterades av Per SM0SYP och godkändes av mötet.

§9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§10 Val av ny styrelse:
Styrelsen omvaldes enhällingt av mötet, med en adderad ledamot, enligt:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SM0BYD Hans Löf
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist
Ledamot SA0AGA Bengt-Åke eriksson NYVAL
Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

§11 Fråga om budget för verksamhetsåret bordlagd. Medlemsavgift för 2018, 250:00 per person.

§12 Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.

§13 Övriga frågor. BYD berättade om planerad ”säsongsavslutning” med grillafton utomhus i parken, vid
Eklundshovsv. 22, i slutet av juni. Vid otjänlig väderlek flyttar vi inomhus.
Informerade BYD om att vi lovat ställa upp med ”öppet hus” och ha stationen QRV lö-sö, när film visas.

§14 Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

__________________________________________
Hans Löf SM0BYD ordförande & sekreterare


Justeras:

__________________________________________ __________________________________________
Per-Arne Granström SA0PAG Bengt Thulin SM0YJR


__________________________________________ __________________________________________
20/2: Bengt-Åke AGA presenterade ett mycket intressant föredrag om datorskuggor, hur vi skall undvika KRAC framför
skärmen och MELTDOWN samt SPECTRE. Det hela utspelades i konferensrummet med presentation på storbild
med videoprojektor. TACK så hjärtligt Bengt-Åke! // 73+88 gm Hasse BYD

14/2: Anlände ARRL:s QST för februari månad 2018. BYD tager med sitt ex till klubben den 20/2.
________________________________________________________________________________________
30/1: samlades 14 av oss på restaurang Nygammalt, Midsommarkransen för en traditionsenlig januarimiddag;
som alltid smakrik och i sedvänligt mycket trevligt sällskap!
Tack till dig, du som hade möjlighet att komma! /73+88 Hasse BYD

 

23/1:

VI TÄNKER PÅ OCH GRATULERAR KRISTINA, PÅ FÖDELSEDAGEN,
den 23/1 2018!!! hatten av!!! Puss och kram!
En speciell gratulationsinsats, på plats i Bromsten, om f.m. gm Hasse/BYD 2/1: Året inleddes med tårtkalas, generöst bjudet av Perra PAG, för vilket kvällens församling om 12 tackade så hjärtligt!
QST:s januarinummer från ARRL anlände förra veckan och finns nu i shacket för studium.

________________________________________________________________________________________