_________________________________________________________________________

Årsavgiften i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL! Hasse/BYD
_________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB

gm Hassse SM0BYD
ordf. & sekr.
_________________________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

Vanligtvis är Hasse BYD på plats mellan kl 15 och 16SNT. Vid frågor, slå en signal till mobilen.
________________________________________________________________________________________

Det finns många olika dokumentärfilmer på lager, för någon kommande tisdag...

MEN.......som vanligt samt, som väntat, ingen respons...
________________________________________________________________________________________

Göran YHL har funderingar kring en loppis på Eklundshovsvägen 22.
Diskussion kring detta emotses.

Inget problem gällande utrymme för en dylik aktivitet.
________________________________________________________________________________________
2017:


19/12: Årets sista tisdagsträff.
Inget program bestämt
MEN, ifall tillfälle gives, kenferenslokalen råkar vara ledig, visar BYD en rykande färsk DVD med nyligen avslutad DX-pedition.

Styrelsen bugar och tackar för visat imponerande intresse för våra trevliga tisdagskvällar under ännu ett, till synes snabbt tillryggalagt 2017!
Vi hoppas förstås på detta även under kommande år, som i alla avseenden må bli ett GOTT NYTT ÅR, vid god hälsa samt, för somliga av oss, även med
mängder av spännade DX i våra loggar!

Styrelsen,
73+88......nej, 88+73,
gm Hasse SM0BYD
SK0HB ordf. & sekr.

Samt, vid hoppas vi alla, GOD HÄLSA, även...


________________________________________________________________________________________

2018:
2/1: Inget program bestämt men, året inleddes med tårtkalas, generöst bjudet av Perra PAG, för vilket kvällens församling om 11
tackade så hjärtligt!
9/1: Inget program bestämt
16/1:
Inget program bestämt

23/1: Inget program bestämt
30/1:
BYD håller fast vid vår tradition:
En januarimiddag på restaurang Nygammalt, Midsommarkransen med
adress: Midsommarvägen 80, 126 35 Hägersten.

Vad säger Du, intresserad?
Din anmälan om anslutning till en sedvänligt trevlig kväll, som alltid med utsökt mat,
i gott sällskap, emotses tacksamt per den 23 januari. Därefter bokar BYD bord.
Intresseanmälda: Hasse BYD, Esko AKP, Bengt YJR, Stig XD & Kristina, Igge & Göran YHL,

6/2: Inget program bestämt
13/2: Inget program bestämt
20/2: Inget program bestämt

27/2:
SK0HB håller årsmöte.

Ifall jag får anmälan och vet antal, som kommer, kanske vi kan ordna med något extra till kaffe/té, gm Igge. MEN, endast ifall jag vet hur många vi blir. tack.
Anmäld: BYD,

Du är hjärtligt välkommen!

6/3: Inget program bestämt
13/3: Inget program bestämt
20/3: Inget program bestämt

27/3: Inget program bestämt


3/4: Inget program bestämt
10/4: Inget program bestämt
17/4: Inget program bestämt

24/4: Inget program bestämt

________________________________________________________________________________________

O B S!
Klubben är i behov av en liten kyl/frys så, ifall du har något tips, v.v. dela med dig, så löser vi nog även den saken.

Tack!
Som alltid 73/88
för SK0HB gm Hasse BYD
________________________________________________________________________________________

29/12: Anlände QTC nr1 2018, till Rotan fvb och kan studeras på klubben fr.o.m. den 2/1 2018. Vi ses...
19/12: Avslutade den 11-hövdade skaran årets tisdagssamlingar med litet extra godis till kaffet. Som bonus för aftonen, visade BYD den av det italienska DX teamet:s med Silvano
I2YSB rykande färska DVD-dokumentär från deras senaste DXpedition till Guinea Bissau, som avslutades den 25 november. BYD hade turen få köra dem på 160M till 17M, på CW.

12/12: Firar vi på eget vis morgondagens Luciadag, men, utan lussekatter... BYD har fixat litet annat.
11/12: Anlände ARRL:s QST för december månad 2017. Finns på klubben fr.o.m. den 12/12.

1/12: Anlände QTC nr 12 2017 till BYD och finns att sturera på klubben fr.o.m. den 5/12.
4/12: Bjöd Stig XD och Kristina på schwarzwaldtårta 8efter önskan från Esko) för att fira deras 61:a bröllpsdag den 8/12. Tårtkalaset var en succe´ och de, som närvor tackar i efterhand!

1/12: Beställde BYD en CAT-kabel till vår USBLink och IC-756:a, via eBay i Kina.
________________________________________________________________________________________

31/10: Inhandlades från SK0CC några instrument för vår verkstad / labbänk.tack för initiativet Bengt-Åke & Roffe! Anlände BYD:s novembernumer av ARRL:s QST.

23/10: Hämtade Perra PAG, som sedvänligt ställt sin bil med släp till förfogande, med BYD, av SK0CC inköpta, 4 st snygga och begagnade kontorsstolar, från
farsta, vilka placerades i shacket, som några av er möjligen upptäckt. Ett varmt tack perra, för hjälpen med deta, mycket uppskattat! /161 för SK0HB gm Hasse BYD

3/10: QST från ARRL, för oktober månad, anlände i torsdags. Skulle ha infunnit sig på klubben denna dag men pga ett visset höstLöf, dröjer det till den 10/10.
F.ö. mycket glädjande med så många närvarande de senaste träffarna! Jag hoppas detta är en ihållande trend! Väl mött igen!
73+88 för SK0HB gm Hasse/BYD
__________________________________________________________

12/9: Kopplade AKP och YJR in vårt SB-200 PA. Fungerar även det perfekt. Tack Esko och Bengt!

5/9: Anlände septembernumret av ARRL:s QST. Finns på klubben för studium.
________________________________________________________________________________________

22/8:
Installerade våra två mästare Göran YHL och j:r Micke, kablaget till klubbens nya beam LZA10-5, som därefter naturligtvis, riktades efter
kompass och kort därefter var installationen klar även i shacket.
PERFEKT!
Än en gång: 1000 TACK för en sedvänligt fantastisk insats!
(Bilder följer...)

10/8: har förstås QTC redan anlänt och BYD glömt medföra. Kommer till HB vid nästa besök. Även ARRL:s QST har ankommit till
Rotan och finns också den på klubben vid BYD:s nästa visit.
________________________________________________________________________________________

25/7: Innan vi lyckades samla 11 kamrater till denna aftons seans, så hade Göran YHL överraskat oss igen, nu med att sedvanligt snyggt montera en
eluttagslist, med jordfelsbrytare, ovanför labbänken.
TUSEN TACK, Göran!!!

21-22/7: Masten till beamen, har Göran och Micke förtjänstfullt iordningsställt med monterad rotor samt egentillverkat topplager och mastfot med gångjärn.
SUVERÄNT!
Masten släpades upp på taket av restes av Micke, Göran samt två kamrater och restes och förankrades med staglinor fredagen den 21/7 2017.
I aningen förkortat skick, för att få en lämpligare vinkel på staglinorna.
SUVERÄNT!
Under lördagen tog Per HEP och BYD upp beamdetaljerna till taket. Vi har ju haft förmånen kunna lagra elementen i full längd i stora hallen.

Efter diverse problemlösningar, där Micke var smartast, frigjordes staglinorna, nedmonterades två andra master och lyftes så beamen upp på hisschaktets tak,
varifrån vi hissade upp beamen vertikalt efter masten, när ovanför staglinefästena, fastgjordes dessa och MastMaster Micke, med galans monterade så SK0HB:s
nya bulgariska multielement/multibandyagi på maströret. Antennen är en s.k. LZA 10-5 ( 5 band, 20m till 10m och 10 element, på en förkortad bom.) Beamen väger

c:a 24 kilo.

Lördagen den 22 juli 2017, kl. 08.37SST och litet senare, kl. 13.17:


Per HEP bland beamens element efter färdigt montage. Ovan: Micke MastMäster med montage av beamen på maströret, kl. 15.22SST.

ovan t.v.: kl 15:39SST och t.h.: kl 16.39

Två bilder, dokumenterande en vacker syn, SK0HB:s nya LZA10-5, här c:a 85m.ö.h. Du.....behöver endast njuta..... //Bilder: SM0BYD

Dessutom, TACK OCH BOCK, till Per HEP, Per-Arne "Perra" PAG för att ni hade vänligheten och möjlighet att ställa upp!

Ett oändligt STORT OCH MYCKET VARMT TACK till er två, Göran och Micke, för ett FANTASTISKT arbete!
Jag kan inte nog uttrycka min stora glädje och uppskattning!

Vi har nu en mycket bra antenn som bör kunna vbf signaler med stuns i, från SK0HB.
Trimning av riktning samt fixering av coaxen från beamen till rotorn återstår.

SK0HB och byggnaden befinner sig f.ö. på 60m ö.h.

Vi förväntar oss mängdens jubel och applåder... Eller iinte...

73/88 för SK0HB, gm Hasse BYD, ordf. & sekr.

Ber f.ö. åter om ursäkt för att jag inte hunnit med att visa alla bilder som du Fredrik RPG tog den 24/1, samma år.
________________________________________________________________________________________


11/4:Konstateras att det blir några lugna sköna BYD-fria veckor. Densamme har denna afton också inbetalat registreringsavgift för vårt loggprogram,
UcxLog (DL7UCX) €25.

Det börjar närma sig tid för att fortsätta med förberedelserna för antennuppsättning, där Göran och Micke skall svetsa gångjärn i botten av masten
samt tillverka en stabil bottenplatta. Staglina inhandlad.

4/4: Sedvänlig samling kring fikabordet, med ivriga diskussioner och med CLS och YJR på reparationshumör. F.n. i slutfasen med en FRO-rigg.
Aprilnumret av QTC finns i klubblokalen.

Ett speciellt varmt tack riktas till dig Bengt YJR, som hade vänligheten skänka klubben ett soffbord, för shacket.
___________________________________________________________

8/3: Nu finns årsmötesprotokollet av den 28/2 2017 tillgängligt, under fliken REDOVISNING via indexsidan.

7/3: Inget specifikt program men iaf nedanstående special, som följande fick smaka på: BYD, YJR, AKP, XD & Kristina, Per-Arne, CHH, CLS, DMZ,
Det är ju faktiskt
PUNSCHRULLENS DAG.....den 7 mars!

Vad detta innebär för den SK0HB-medlem, som dristar sig till att närvara vid kaffet...gm BYD:s försorg, naturligtvis:

2/3: Anlände såväl QTC, som QST till Rotan och BYD. Tidningarna kan finns på klubben för studium eller hemlån, fr.o.m. den 7:e ds. /BYD ________________________________________________________________________________________


SK0HB Botkyrka Radio Amatörer

SK0HB:s Årsmöte 2017.
28 februari 2017 . Tid: kl 19:00
Plats: Klubblokalen, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22,
146 38 Tullinge.
Röstlängd vid årsmötet, imponerande 17st. TACK för att du kunde komma; YHL, BYD, YJR, AKP, XD, Kristina, BFW, GYX,
DMZ, SYP, UIE, BQG, CHH, CLS, FMU, KSJ, Per-Arne. Imponerande!
(Beklagar, Per HEP, att du råkade vara en dålig människa....)

Ovan, sitter församlingen relativt andäktig samt förväntansfull och hoppas årsmötespunkterna snart är genomgångna så att de, dagen
till ära, av BYD inhandlade samt framdukade fettisdagsbullarna, så snart som möjligt kan begynna inmundigas till en kopp java.
Fr. v.:DMZ, BFW, BQG, CHH, UIE, CLS, Per-Arne, GYX, SYP, FMU, YHL,KSJ, YJR, Kristina, XD & AKP. (Foto: BYD)


Årsmötet genomfördes sålunda smidigt och BFW Wille:s sedvanligt imponerande ekonomiska redovisning rönte, likt tidigaare, stor
och välförtjänt uppskattning.
Enligt dagordningen,
§10 Val av ny styrelse:
Omval av styrelse samt ledamöter, för verksamhetsåret 2017, enligt årsmötet:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SM0BYD Hans Löf
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist

Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

Vi tackar så mycket för förtroendet!
Enligt motion inlämnad av Hasse BYD, med rekommendation att utse Göran YHL till hedersmedlem i SK0HB,
i december tillstyrkt av styrelsen, bifölls av årsmötet och överlämnades till Göran ett hedersmedlemsdiplom,
till kraftiga applåder.
Det snygga diplomet f.ö. framställt av Sten BQG! Stort tack!/BYD
Framkom under kvällen frågan om klubbvärd samt stationsföreståndare. Den förra posten, har väl sedan aug. 2008 uppfyllts
av BYD, varför, med eller utan denna titel, densamme fortsätter denna gärning. T.v. tager BYD på sig även rollen, som
stationsföreståendare.
Fram till dess någon ivrigt anmäler sitt intesse.

Vår verksamhet fortlöper sålunda, som tidigare...

Efter årsmötets avslutande överräckte Sten BQG en gåva till ordf. Hasse BYD, med tack för hittillsvarande insatser.
För denna generösat vänliga gest, ber så densamme att få ödmjukt buga och tacka.
En mycket fin gest och väldigt uppskattad, Sten! TUSEN tack!


Avslutades därefter aftonen med en av BYD sammanställd DVD, med klipp från YouTube; trailern till paralympics 2016 i Rio
(brittiska CH4), ur Dean Martin Show, D.M. med Ken Lane at the piana & Foster Brooks med "The Airline Pilot," följt av ett
antal klipp från mitten av 50-talet till 2015, från Kungliga Södertörns Flygflottilj, F18 Tullinge.
(Ifall intresse framkommer, finns fler klipp att överföra till DVD för att visas...)
_________________________________________________________________________________________
24/1: Till vår lcykade invigningsmiddag, för SK0HB:s nya hemvist, var 37 anmälda och vi blev slutligen 36! Imponerande!
Ett mycket stort tack för den suvräna middag, du Sten BQG hade vänligheten att planera och anskaffa, som inledningsvis
skapade en fantastisk afton/kväll! Närvarande möttes med en alkoholfri och bubblande välkomstdrink. Tack igen Sten, för
att du lyckades övertala familjens charmiga unga damer till denna servering.

Tack Sten BQG, Per-Arne och Ulla-Christine för assistans med att förbereda med dukning etc. Tack Sten BQG för din
ovärderliga hjälp även med att städa efter middagen.

Tack till dig Fredrik RPG för att du hade vänligheten dokumentera. BYD pysslar med genomgång av bilderna...

Tack Igge, för att du tog hand om disken!

Kvällen avlöpte enligt meddelat program samt meny.
Den, som bonus utLöfade filmen WINDJAMMER (den berömda Cinemiraclefilmen (den enda), årgång 1958), visades
i biosalongen och upplever BYD ha blivit uppskattad. Samtliga fick även en kopia av originalprogrammet, från "VP" Vinterpalatset
i Stockholm. Den hade där premiär den 4 september 1958 och visades för fullsatt salong under 20 månader. Filmen handlar om en
resa med det norska skolfartyget Christian Radich.
TACK Göran YHL!
_________________________________________________________________________________________

Något du absolut inte trodde, inte heller skribenter AKP och BYD är att, SK0HB:s hemsida
sedan mars 2012 (tyvärr har 1 1/2 års statistik försvunnit ut i cyerrymden), per den 7/1 2017
haft 27.578 besök. BYD är mycket positivt överraskad....

_________________________________________________________________________________________