_________________________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4. TACK på förhand!
/För SK0HB 161 och MÅ VÄL! Hasse/BYD
_________________________________________________________________________________________

 

SK0HB:s styrelse önskar dig samt oss alla

ett riktigt gott nytt 2017, vid god hälsa!

...Väl mött igen!

SK0HB

gm Hassse SM0BYD
ordf. & sekr.

_________________________________________________________________________________________
SK0HB
Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.Vårt shack, är beläget i byggnaden med den 5-stjärninga biograf sländan.
Eklundshovsvägen 22, 146 38 (Rikstens Friluftsstad) Tullinge.


...F.ö. en biograf du måste besöka.
Salongen med det absolut bästa ljudet, av alla.
Dessutom inte öronbedövande volym. Göran hanterar allt perfekt!
Under augusti månad 2016 har ytterligare en biosalong börjat byggas.


_________________________________________________________________________________________
Vanligtvis finns Bengt och/eller Hasse på plats i lokalen på tisdagarna,
mellan kl 16-17 SNT men, även tidigare.
Vid behov, kolla med BYD via dennes mobiltelefon.
_________________________________________________________________________________________________________________
Här presenteras information om kommande program, inkl. bilddokumentation.  

BYD gläds f.ö. på förkommen anledning åt att det uppenbart numera finns fler medlemmar, som hittar till våra, för dig, skrivna sidor.
 
_________________________________________________________________________________________________________________

P.g.a. uselt med förslag, ser vår kommande agenda ut, som följer....

22/11: Inget program fastställt
29/11: Inget program fastställt
6/12: Inget program fastställt
13/12: Inget program fastställt
20/12: Ifall du så önskar, annars julledigt till den 3 januari 2017.
2017:
3/1: Inget program fastställt
10/1: Inget program fastställt
17/1: Inget program fastställt
24/1: Bestämt, efter ändrat datum!
V.v. OBSERVERA DETTA!


Konferensrummet har BYD bokat:
Vi skall denna kväll på riktigt inviga vårt nya QTH med en enklare festmåltid..
Planerat är en lättare middag med troligtvis kallskuret mm.
För att i god tid förbereda samt kunna beställa ingredienserna till detta, kommer BYD att skicka ut en kallelse
innevarande vecka , med anmodan/önskan om ditt därefter snarast möjliga positiva svar om deltagande,
som då är bindande.
Kostnad för hela kalaset är 140:00 per person.

Ett oändligt stort tack, Sten BQG, för din vänlighet att assistera med den läckra menyn, brevet samt
anmälan! Ovärderligt! = Hatten av!!!


Per personligt e-brev samt postiljonsdistribution, erhåller du information, meny samt bindande anmälan.
Per postiljon, avsändes detta/dessa den 16 december 2016.
Emotser tacksamt den senare före den 31 december 2016, adresserad till Hasse BYD.
Betalning emotser vi senast den 10 januari 2017.
Densamme ser fram emot en sedvänligt trevlig samvaro, för att officiellt inviga, vårt nya klubbhem!

Kvällen kommer efter födoämnesintag att avslutas med en filmförevisning.
Jag hoppas att du kan boka denna kväll för SK0HB!!!
73/88 för SK0HB gm din ordf. och sekr. Hasse/SM0BYD


31/1: Inget program fastställt
7/2: Inget program fastställt
14/2: Inget program fastställt
21/2: Inget program fastställt
28/2: SK0HB håller årsmöte 2017.
Förslag på styrelse lär troligtvis ej inkomma...
Däremot kommer en kallelse, denna gång, per e-post och icke internetansluten erhåller denna per postiljon,
vilken presenteras vid månadsskiftet jan/feb. . /BYD
 _________________________________________________________________________________________________________________
27/12: Inget program fastställt
20/12: Inget program fastställt eller ens önskan om, så et eventuellt dylikt uteblir iaf. Möjligen kan någon förevisa sina tomtar på loftet...

VI KOMMER IAF ATT SNART KUNNA ÅTERUPPTA dokumentärflimmervisningarna... /BYD

13/12: Anlände ARRL:s QST för januari 2017 och den kan du studera på klubben fr.o.m. den 20/12. /BYD

____

13/12: Ett mindre lussefirande denna kväll. Dock....utan luciatåg och slikt, som stjärngossar, därför att vi varken längre äro gossar, än mindre stjärnor.

Med eller utan stjärnglans, deltog iaf, utan Luciasång; Per-Arne, AKP, XD & Kristina, BFW & Anis, BQG, CHH, CLS & Inger, YJR & BYD.
 _________________________________________________________________________________________________________________

7/12: Representerade GYX och BYD vårt SK0HB, vid den lågmält intimt och stämningsfullt genomförda begravningsakten, för Erik LZT, i vackra Salems
kyrka, denna förmiddag.


___________________________________________________
________________________

6/12: Inget program fastställt eller ens inkommen önskan om, så eventuellt dylikt uteblir. Och uteblev men, trotz dem, blefvo vi 14st denna afton, då
YJR och AKP uppenbarligen fann felet i aktuellt problematiskt nätaggregat och vi övriga diskuterade allt mellan antenn och jord. VÄLKOMMEN
ÅTER, broder Per-Arne! Mycket 3vligt att äntligen få återse dig, nu i vårt nya hem.
Sålunda voro följande på plats; AKP, BQG, CHH, CLS, DMZ, GYX, MRM & Monika, Per-Arne, RPG, XD & Kristina, YJR och BYD.
Som alltid, för SK0HB, 161 & MÅ VÄL! Gm eder Hasse BYD
___________________________________________________
________________________

3/12: Med benäget biståmd gm Klas / NBC, tillkom följande utmärkta text till nekrologen för Erik LZT. Översänd till Jonas HJZ för publicering i,
hoppas jag, QTC nr 1:2017.

SM0LZT Erik Hyllander in memoriam.
1934-12-31 - 2016-11-07
Erik föddes i Lund, hans far och mor var prästpar i Fulltofta och sedan i Hörby. Radio- och teknikintresset vaknade tidigt i och med att Eriks pappa
byggde en kristallmottagare. Efter studentexamen flyttade Erik till Stockholm och tog civilingenjörsexamen inom elektroteknik vid KTH. Med hustrun
Birgit, också från Skåne, fick han barnen Magnus och Klas (SM0NBC). Första jobbet var på LM Ericsson vid Telefonplan. 1968 tog arbetet på LM
Ericsson Erik med familj till Filippinerna och sedan 1970 till Venezuela. 1976 slosg bopålarna åter ned i Sverige, nu i Rönninge och Salem, sydväst om
Stockholm. Amatörcertifikatet tog Erik i början på 1980-talet, första utrustningen var en Heathkit HW-104 och en dipol för 10-metersbandet mellan hus-
knuten och en tall på tomten. Telegrafi, kortvåg, församlingsjakt, DX-jakt och diverseelektronik- och byggprojekt sysselsatte Erik i shacket. Snart deltog
han också i klubben SK0HB:s verksamhet som på den tiden var lokaliserad i Rönninge. Även SK0LM, klubben i Ericssontornet vid Telefonplan, bemannades
nu och då av Erik. Som pensionär var Erik alltmer aktiv också i FRO, som både telegrafi- och tekniklärare. Erik var en mångårig medlem i SK0HB bl.a. i
styrelsen, där han även var den, som ordnade så att SK0HB vid den flytten, fick en klubblokal i en K-märkt byggnad vid f.d. F18 flygflottilj:s fallskärmsverkstad
i Riksten, Tullinge. Utöver radiointresset odlade Erik även ett intresse för natur och resor, och han trivdes stort i sällskap med sina hundar.
Vi som kände Erik minns en varm, alltid vänlig och noggrann man, som var nyfiken på det mesta.

Erik, SM0LZT, är av klubbkamraterna i SK0HB saknad.
Våra varma tankar och hälsningar går till familjen, Birgit, Magnus och Klas.
För SK0HB
gm Hasse, SM0BYD, ordf. & sekr.

___________________________________________________________________________

29/11: Vid denna kvälls sammankomst, samlade Hasse/BYD in mindre summa, vilken enligt
önskemål/förslag av Klas/NBC, den 2/12 insattes å Läkare utan Gränser:s plusgiro, som en
minnesgåva till Erik. TACK till dig, som hade möjlighet att bidraga.

25/11:
Med hjälp av sonen Klas/NBC, har BYD sammanställt en nekrolog, som denna oppas kommer att införas
i QTC nr 1:2017.
161/
Hasse BYD 28/11


:

Erik SM0LZT 1934-12-31 - 2016-11-07

Med stor sorg och mycket tungt hjärta tvingas jag meddela dig följande tråkiga
information, som jag fick denna dag,
Vår vän Erik Hyllander SM0LZT, har avlidit, efter en tids vacklande hälsa.
Erik:s son Klas, meddelade mig följande:

Våra kondoleanser och tankar i en svår tid, går till, Birgit, Magnus och Klas Hylander.
73 gm Hasse SM0BYD, SK0HB ordf. och sekr.


___________________________________________________________________________


22/11:
20/11: Påbörjas monteringen av elementen till vår nya LZA-10-5 yagi. Per HEP och Hasse BYD sysselsätter sig med detta. 1000 TACK, Per!
= Per HEP monterar bommen .... och om aftonen är elementen monterade i full längd =


15/11:
BYD, YJR, AKP, CHH, BQG, CLS, RPG, DMZ, GYX, BFW & Anis, hittade denna kväll till tisdagssamlingen.


8/11:
3/11: Anlände såväl vårt SSA-blad QTC, som ARRL:s QST för november 2016. Båda att studera på klubben, fr.o.m. tisdagen den 8/11. 73/88 Hasse BYD

1/11: Månaden november 2016 inledde vi med att lyckas samla 12 av eder, till sedvänligt intressanta diskussioner runt fikaborden.

_________________________________________________________________________________________________________________

21/10: Passade BYD på att länsa flyttkartongerna under e.m. Göran har varit bussig att tömma hyllorna t.v. innanför dörren. Där får vi gå igenom
det lagrade, för att förhoppningsvis kunna rensa ut en del... I dagsläget, ser vårt shack mycket jmf mot tidigare. ALLT tager dock sin tid...
Tålamod, tack! Arbetsstyrkan är minimal... .
Senare om aftonen bevistades kvällens premiär på senaste Tom Cruise-flimret: JACK REACHER - Never Go Back, som naturligtvis är en
actionpackad film, den man förväntar sig. Att njuta av en filmföreställning i biograf sländans salong, är något extra.
MÅSTE UPPLEVAS!
Adressen har du ju så, gör slag i saken!
161 samt MÅ VÄL! / gm Hasse/BYD

13/10: Fraktade Esko och Hasse ett 50mm maströr från Hägerstensåsen till HB och lagrats tillsmmans med nu anländ LZA-10-5 yagi.
"Endast" resten av antenn/mastarbetet återstår.....
Samma dag anlände BYD:s oktobernummer av QST från ARRL. Tidningen finns på klubben fr.o.m. den 18/10.

10/10
: Hade även vår nya bulgariska LZA-10-5 yagi anlänt.

3/10
: Levererades av Tore DZB med BYD som bisittare, den av Tore till oss skänkta masten, 6 meter lång. Nu i tryckt förvar.
TACK så oändligt mycket, Tore!!!

_________________________________________________________________________________________
30/9: Återvände Esko & Hasse för att testa vår nya rotor, en HyGain HAM IV, inhandlad av SK0CC/Ulf DWK samt gm transportör AGA Bengt-Åke.
Rotor och manöverenhet kopplade och testade till förväntad full belåtenhet. Vår nya (!) HyGain HAM IV:a är nu också betald.
Om aftonen, denna dag, blev det även klart med den 6m mastsektion, som vännen Tore DZB skänkt till klubben. Denna kommer att levereras måndagen
den 3/10. Därefter kommer en bottenplatta mm att tillverkas av Göran YHL. Så snart det är möjligt lyfter vi upp den till taket, där även beamen monteras.
Samma dag, innevarande, medelade LZ2GY Georgi, att vår nya LZA-10-5 levererats från Bulgarien. Kopia på frakthandlingar har jag erhållit.
161/ för SK0HB gm Hasse BYD - och, bättre än så blir det inte.....

27/9: Ifall tillfälle gives, kanske vi kan studera DX-peditionen tillVP8STI & VP8SGI under jan. & feb. 2016, till S. Sandwich Islands and S. Georgia Islands.
Nedladdad via YouTube. /BYD rekommenderar denna video , om inte för er andra, FÖR IAF 3 utom honom själv igen: AKP, BFW & GYX. Tid: 37:22.

Ovan nämnd DX-dokumentär visades också, i biografen, till allas stora lycka! TACK, Göran!
Inte nog med det utan vi var inalles 15 st totalt. Ytterst imponerande. Tack för att just du kom.
Jag hae samtidigt det stora nöjet hälsa en ny kamrat välkommen, Leif Åberg SM0MRM, Rönninge, med XYL Monika. Tack till REL för tipset! 161/Hasse BYD

25/9:Lät Georgi, LZ2GY, per e-post meddela att vår LZA-10-5 beam kommer att levereras under kommande vecka.
73/88 & MÅ VÄL! / Hasse/BYD

22/9: BYD ställer sitt DAIWA PS-33XMII till förfogande, som lån, i shacket.
Densamme har även inhandlat en notebook, som vi fortsättningsvis nyttjar, som gästbok. Finns i shacket. Samtliga besökare noteras fr.o.m. nu.
Dessutom, inför kommande uschligt WX och slask, SKALL VI NYTTJA införskaffade skoskydd, för att skona mattorna.
161& MÅ VÄL! /Hasse/BYD

16/9: Om aftonen, konstaterade sålunda Bengt och Hasse, att flytten varit lyckad och härmed avslutad. Slutgiltig rensning påbörjades
kl 08:30 och kl 14:30 lämnade vi Beredskapsvägen 11 i Tullinge, som nr 1 av hyresgästerna i fastigheten. Tummarna UPP!

Tack igen Bengt, för ditt tålamod med att vänta under tiden jag städade och kånkade!!!
73/88 Hasse BYD

16/9: Genomförs den sista insatsen med rensning av våra gamla lokaler, med en transport till nya QTH:t, en till ÅVC i Flempan samt
omhändertagande av vårt gamla frys-/kylskåp, gm Bengt YJR, allt lastat på Bengt:s släp. Därefter, tömd tidigare HB-uppehållsplats.
TACK FÖR HJÄLPEN, till därför avsedd person!
161 och må väl! / SK0HB gm Hasse BYD

13/9: Verkligen trevligt att så många kunde komma denna kväll, inalles13 blefvo vi: AKP, BFW med sällskap, BQG, CHH, DMZ, GYX,
RPG, XD & Kristina, XG, YJR samt den där BYD.


10/9: Flyttbestyr fortsätter, nu med bärkraft gm Hasse BYD och herr transportchief Bengt YJR, med tvenne rundor till vår nya hemvist
samt en visit till en ÅVC med en kvart till godo före stängningsdags. Tack och bock.
......JAHA??? Och vaddådå? Säger du förstås.....det syns ju ingenting speciellt. Just det, rent och fint,
efter nedanstående redovisning. SK0HB:s antenntrådar och koaxer, är bortplockade... (Bild: SA0AGA, tack för den.)

6/9: Slutet för SK0HB:s tid på Beredskapsvägen 11, 146 37 Tullinge, närmar sig slutfasen. Bengt-Åke och Hasse genomför avslutande
totalupprensning i skogen bakom huset, plockade ner samtliga antenntrådar, resten av 160m-loopen, 80- + 40m-dipolerna och i mossa
nergrävd koaxkabel. Hasse klippte ner WARC-bandsdipolen från skorstenen och koaxerna från väggen. Med hjälp av Per-Arne vänligt
utlånad vinkelslip kapade Hasse bort det gamla mastfästet i skogen. Nämnd skog återbördad till tidigare status, utan synlig påverkan gm -HB.
Efter att Bengt-Åke kört ett par ggr till Eklundshovsvägen 22 samt avlämnat Hasse, åkte Göran YHL hem till sig för att hämta ett maströr.
Detta monterades strax därefter på hisschaktet i redan monterade mastfästen och mellan detta och å andra sidan monterat fäste, spändes
vår WARC-bandsdipol efter lödning av koaxanslutning. Anslöts så koax i kabelskåpet på taket- Strax efter kl 17 var allt fixat. Dessvärre
var konditionerna helt frånvarande och därför inget QSO, men SK0HB var därmed åter QRV. Senare, till allas glädje, en BYD-fri tisdagsträff.... TUSEN TACK till dig Bengt-Åke samt Göran, för denna dags insatser. För SK0HB, som alltid =
161 och MÅ VÄL! / Hasse BYD
_________________________________________________________________________________________
30/8 2016: Vår FÖRSTA TRÄFF på klubbens nya adress:
EKLUNDSHOVSVÄGEN 22, 146 38 Tullinge.
Välkommen, som alltid!!!

29/8: anlände QST från ARRL, för september månad 2016, till Rotebro. Finns i klubblokalen fr.o.m. den 30:e ds. /BYD

27/8: Det närmar sig sista besöket, med en eller ett par vändor kvar, en till återvinning. F.ö. flytt till nya klubblokalen,
där vi allteftersom, rensar ut allt onödigt. Denna dag, återigen en lyckad flyttdag!!! TACK FÖR ASSISTANS! BYD bugar djupt och tackar dig: Per-Arne, för vänligheten ställa upp med släpet för turerna till återvinning samt till
Eklundshovsvägen 22, f.ö. förstås även dig Uwe GYX, Bengt YJR och Sten-Eric BQG! MYCKET UPPSKATTAT att
ni hade tid samt lust att assistera. BYD själv, var helt utslagen efter ånyo 5 timmars pyssel i samband med flytten.
4+6 timmars nödvändig sömn innebar uppvaknande före kl 03SNT och därefter tangentbordsarbete...

Bengt eller hans dotter, är intresserad av vårt stora kyl/frysskåp. För stort för nya lokalen. En mindre, samt begagnad
golvmodell kan vara lämplig och hittar vi utan problem. Microvågsugnen tager vi med.
Nästa önskvärda inköp är ett runt bord i shacket, samt stolar därtill, inhandlas begagnade. 3-sitssoffan, står nu i shacket. Kakförråd håller vi i själva. Alla gamla muggar är dumpade vid Skyttebrinks återvinningsstation. Vi nyttjar de egna
svarta, som BYD ihandlade på IKEA.Privata muggar med ingraverade signaler finns att diska på nya stället. Inklusive en helt ny till Stickan XD, just hemkommen
från Vistaprint i Holland. Ersättning för tidigare pga BYD:s släpphänthet tappad mugg, som icke var stötsäker. FORTSÄTTNINGSVIS, ser du till att din kopp är diskad när du ställer tillbaka den, med hjälp eller utan. TACK.

24/8: Besökte eder Hasse BYD åter vårt nya shack och fixade litet, efter att Göran och Micke hade tillverkat en hylla för operatörsbordet.


Vi skall peu-en-peu bygga upp vår station igen och börja med att sätta upp nya trådantenner, för 80m, 40m samt efter att ha plockat ner vår
nuvarande WARC-bandsdipol, sätta upp den.
Planeerat är att istället för vår tidigare tre-elementsyagi, som skänkts till Björn DMZ, införskaffa en ny 5 bands-yagi, där BYD fastnat för en
mycket prisvärd LZ-antenn.
Efter att vi sålt utrustning skall detta kunna genomföras. Göran kommer att förbereda för att kunna ställa en kort mastsektion på taket, som
BYD lovats klubben till skänks av Tore DZB.
Vi kommer även att behöva införskaffa en ny rotor.
F.ö. har Göran förberett all kabeldragning till shacket, samt nätverkskabel till taket, där kablerna är kontakterade i ett rostfritt skåp. Vi kan
troligen framledes även börja fundera på fjärrstyrning. Till de, som önskar, ordnar Göran YHL med kodnycklar för att komma in i lokalerna.

Tänk ut en personlig, fyrsiffrig kod, med en i reserv, vilken Göran sedan använder till att bränna din specifika nyckel.
Instruktion följer, av Göran..


TÅLAMOD
, är vad Hasse/BYD anhåller om. Det återstår mycket pyssel men, redan vid ditt första besök, kommer du att inse vilket fantastiskt
shack vi har fr.o.m. nu!

FÖRFRÅGAN: Vi kommer att behöva ett runt bord, samt nya stolar, att placeras i shacket. Om inte på annat sätt, kommer jag att "gå runt med
hatten" för en insamling till detta.
Mer information framledes.
23/8:
Tusen tack, för gångna år på Beredskapsvägen 11, 14637 Tullinge!
Vårt avslutande kafferep samlade 12 kamrater: Per-Arne, Stig XD med Kristina, Karl-Johan XG, Esko AKP, Sten-Eric BQG, Paul CHH, Björn DMZ,
Uwe GYX, Fredrik RPG imponerande oss med tvenne kryckor efter nedslag på fritidstomten efter att ha varit oense med nyttjad stege vid häckklippning,
lycka till med mkt snarlig återhämtning....och kom nu helt ner från höga stegar(!), Bengt YJR och här skrivande Hasse BYD.
Såhär såg lokalen ut efter att ni lämnat den och BYD plockat ihop bord och storal


20/8: Tusen tack till Göran YHL, Uwe GYX och Esko AKP, för hjälp med flytt av utrustning. Vi har nu tömt i stort sett allt, med några få saker kvar
i verkstaden. Kvarvarande möblemang kommer till största delen att vbf till närmsta återvinningsstation. Göran tager hand om de hopfällbara borden
i fikarummet och tömda hyllsektioner.
TACK SÅ VÄLDIGT MYCKET, Igge och Göran, för den utsökta lunch vi blev bjudna på!!!

Vår sista träff på gamla adressen, blir kommande tisdag, den 23:e ds, från kl. 18.
Den 30/8 2016, träffs vi i vår nya mysiga miljö!


Vi ser nu med spänning fram emot våra fortsatta tisdagsträffar på nya QTH:t.
Adress: EKLUNDSHOVSVÄGEN 22, 146 38 TULLINGE. Ingång från vändplanen, inne på gården.
Den 20/8 ställdes den av Esko omhändertagna rollatorn, i kapprummet, att nyttjas av behövande.


16/8: JAG ÖNSKAR ETT MINDRE ANTAL, SOM KAN STÄLLA UPP MED FLYTT AV INVENTARIER TILL VÅRT NYA HEM, kl 10,
LÖRDAGEN den 20/8! Beklagar min tidigare taskiga datumkoll.
Det kommer att finnas plats för ett mindre bord i shacket och jag anser att ett runt bord vore trevligt.
Vid färre besökare en klubbafton, kan vi sitta där. Ett dylikt får vi inhandla.
Fika/Kaffe köper vi av Biograf Sländan och BYD fixar avräkning och betalning. Kakor ordnar vi själva, enligt tidigare rutiner.
HOPPAS att jag får assistans kommande helg. Veckorna rasar iväg och PRIORITERAT är nu att vi snarast ordnar med vår flytt.

HJÄRTLIGT TACK på förhand! För SK0HB 73/88 Hasse BYD
_________________________________________________________________________________________


21/7: Anlände till BYD, överraskande tidigt, QST för augusti månad 2016! Finns på HB den 25:e.

Inget speciellt att avrapportera gällande våra aktiviteter under juli månad. kan noteras att BYD överlevt första året efter rälstest den 18/7 2015.
Denna lördag år 2016 firades (?) med att densamme, med Esko klättrade upp på den senares tak på Hägerstensåsen. Lyckades denna gång, efter
god planering, dessa två gamlingar (speciellt AKP) slutligen uppsätta Esko:s italienska ECO-vertikal. enligt vanligtvis välunderrättad källa, fungerar
dessutom antennen till belåtenhet och aktivitet samt loggade QSOn lär överstiga det normala. BYD gläds åt framgångarna. /
161 gm Hasse BYD
_________________________________________________________________________________________28/6: Vårsäsongavslutning bestämd tillsammans med SRA, SK0AR, efter att BYD diskuterat saken med Hernan SM0MPE, SRA:s ordf.
Vi hade iaf tur med vädret, som vi hört sägas i känd svensk film...
De tidigast anlända beordrades intaga plats vid borden, som Per-Arne och Hasse vid 16:30-tiden tagit ner till parkeringen, med stolar.
Vi blefvo slutligen 14, med Hernan & Marie från SK0AR, men ändå icke de enda därifrån, eftersom XD, AKP och BYD representerade båda klubbarna...
F.ö. Per-Arne, AGA, BQG, CHH, DMZ, GYX, XD:s Kristina, YHL, YJR.
Hernan MPE och Marie medförde engångsgrillar, chorizo, grillkorv, korvbröd, juice och Ramlösa samt tallrikar och bestick. Kaffe bryggdes och serverades
av BYD, som tillsammans med Per-Arne (TUSEN TACK) inhandlat jordgubbar till efterrätt.
Annonsering via SK0AR:s hemsida gav dock inga fler surprisgäster. Norska vädersidan http://www.yr.no/ hade nyttjat rätt spågummor och -gubbar.

WX perfekt
och iaf Hasse räknar denna kväll, som mycket lyckad och trevlig.

Tack Per-Arne, för vänligheten med skjutsen från Tullinge stn samt fantastisk assistance med bord, stolar etc! MYCKET uppskattat OCH tack Göran, för hjälp med
att återställa till åter användbart fikarum, vid kommande träffar.
TACK för att du tog dig tid att komma! För SK0HB 161/Hasse BYD

21/6: Med icke många man på plan men i lokalen: 10 plus vår Kristina, med sedvnligt intensiva diskussioner och, som avbrott i dessa, visades BYD:s kopia av
3XY0X Peter 1 Island Antarctica = (DX-pedition of the year) 2006.)

11/6: TACK Björn DMZ för att du kunde ställa upp med skåpbilen, för tömning fvb återvinningsstationen i Tumba!
TACK Uwe, för att du ville ställa upp igen men, perfekt med 2 arbetare denna dag. Glada tillrop från liten skara åskådare. 161 gm Hasse BYD

Göran YHL fortsätter med iordningställande av vårt nya shack.
_________________________________________________________________________________________

21/5: Ett JÄTTESTORT TACK till dig, som hade möjlighet att ställa upp, vid vårinledande vårstädning och rensning av klubblokalen!
Ett utan tvekan
imponerande deltagande tack vare att 9 kom: Esko AKP, Sten-Eric BQG, Paul CHH, Björn DMZ med transportfordon, Uwe GYX, Per HEP, Janne UIE,
Bengt YJR samt BYD. Dessutom TACK så MYCKET Per-Arne, för att du fanns tillgänglig stand-by med ditt släp, hade Björn haft förhinder.


17/5: Upprop av BYD, angående snarligt påbörjande av rensning av våra lokaler, gav en positiv respons bland den imponerande församlingen,
som anslutit sig denna afton, antal 13. Det ser alltså bra ut. Vi inleder detta arbete, lördagen den 21/5 samt påföljande lördag, den 28/5. Du får ledigt den 30/4,7/5 & 14/5.
Förutom detta, sedvänligt intensivt diskuterande om ämnen mellan antenn och jord. Visades även en dokumentärfilm från en flyguppvisning i Roskilde 2009.
Inte nog med detta, vi har nämligen fått ärva ett bibliotek - ett KABELBIBLIOTEK, gm Bengt-Åke AGA, efter SM0EXP/SM4EXP Lars och vi har nu en fantastisk
samling kablar, kontakter och övergångar/adaptrar, som kommer att finnas tillgängliga, på vårt nya QTH. Ett jättestort tack Bengt-Åke!
TACK för att så många kunde komma!
Vi ses - MÅ VÄL! 161 för SK0HB gm Hasse/BYD
1/5: Drog Göran YHL med vänner 2 längder RG-213 samt styrkabel för rotor, från shacket till taket, att monteras i ett rostfritt skåp, från vilket vi
sedan ansluter till aktuell antenn. Inledningsvis lär vi nyttja trådantenner.

_________________________________________________________________________________________
25/4: Anlände majnumret av ARRL:s QST till BYD. Finns på klubben fr.o.m. den 26/4.

12/4: Den purfärska DXpeditionsvideon från italienska 5-stjärniga expeditionen 3XY1T, till Rep. Guinea på afrikanska västkusten och
den nya IOTA-ön Los Island AF-051 studerades av en imponerad skara. F.ö. sedvänligt högintressanta diskussioner i vår församling.


5/4: Aprilnumren av ARRL:s QST samt vår egen QTC, finns att studera i klubblokalen, fr.o.m. den 12:e ds.
_________________________________________________________________________________________
29/3: Visades omtalade nya RSGB-videodokumentären "AMATEUR RADIO - A HOBBY FOR THE 21st CENTURY"som SSA översatt med
svensk text samt svensk berättare. Ett utmärkt arbete. Ett enda fel i undertexterna, som väl lär komma att kommenteras....
Som en surpris-BONUS, skådade vi även den alldeles nyutgivna DXpeditionsdokumentären, från den i mars just avslutade aktiviteten från en ö
utanför Guinea, med anropssignalen 3XY1T, som dessutom blev en helt ny IOTA-ö, för de av oss, som intresserar oss för även dylikt.
Några av oss hade nöjet få kontakt med nämnd DX-pedition. DVD:n anlände passligt per postiljon, när jagskulle åka till Tullinge.
Även den ett imponerande resultat och intressant få se ytterligare en ny miljö, till viss del. Radiomiljön förstår vi...
BYD tycker att det verkade intressant även bland andra i kvällens 10-mannaskara, inklusive vår dam, Kristina.
TACK för att du kunde komma och förgylla vår afton! För SK0HB/ 73+88 Hasse/BYD

8/3: visades ur BYD:s samlingar, "HUBBLE-teleskopet, resa i universum" en dokumnetär från 2015 (59´). Uppenbarligen uppskattad, av 8 av aftonens

12 närvarande. Övriga 4 engagerade sig istället i att reparera klubbens defekta TS-870. Tack för att just du kom! /Hasse BYD.

____________________________________________________________

23/2: SK0HB:s årsmöte 2016. samlade ett imponerande samt tacksamt stort antal medlemmar; 17 till antalet! TACK för att just du kom! AKP, BFW, BQG (som med
välförtjänt applåd, tackades för åren som revisor, efter att vid årsmötet avsagt sig uppdraget), CLS, DMZ, FMU (glädjande Kenneth att, du tager dig tid att hälsa på
vid HB:s årsmöten!, GYX, HEP (som avtackades för tiden som ledamot), IKR (Göran, vilken tur för oss att, du avslutat din Norrländska Resa!), RPG, SYP (ytterst
glädjande att inte heller du förlorat adressen till klubben, lika roligt varje gång du lyckas fina tid,,,), UIE ( samma här, mkt trevligt att du tager dig tid hälsa på oss vid
årsmöten!), XD & Kristina, XG, YJR samt BYD. Den sistnämnde överraskades med en fin bukett tulpaner av Uwe GYX! Nu har Hasse inte endast rosor å kinderna
utan även vackra tulpaner i vas att förgylla tillvaron med! HERZLICHEN DANK mein lieber!
Vi blev dessutom helt plötsligt med en ny/are mikrovågsugn, när Göran IKR erbjöd oss sin överblivna. MÄNGDENS JUBEL OCH STÅENDE OVATIONER!
Tack så hjärtligt!
73/88 för SK0HB gm Hasse/BYD, omvald ordf. & sekr. Tack och bock för detta förnyade/förlängda förtroende.

16/2: Inget speciellt att notera förutom att Bengt YJR och Rolf CLS fördJupade sig i problemet/problemen, med vår TS-870. Dessa herrar brukar lösa de flesta liknande
spörsmål.

9/2: Inget ordinarie klubbmöte utan istället Restaurang Nygammalt för vår traditionsenliga träff med utsökt mat och sedvänligt angenämt sällskap.


Vi, som hade möjlighet att ansluta var: AKP, BFW, DZB, GYX, Per-Arne, RPG, XD med Kristina, YJR och BYD. TACK för att du kom!
En liten tradition, som jag tycker vi skall värna om. För SK0HB 73
/88 gm Hasse BYD
5/2: Anlände QST från ARRL, för februari månad, till Rotebro. Den hittar du på klubben den 16/2.

____________________________________________________________
29/1: BYD på plats uti arla morgonstund (tack vare att pendeltågstrafiken, som omväxling fungerade.)
Hämtade Göran YHL och J:r Micke, från vår verkstad, komponentsnurran samt skåpet med motstånd mm. Dessutom skänktes Eddystonemottagaren
till Göran, samt den gamla signalgeneratorn och en kartong med för Göran intressant gammal utrustning.
Framledes, tager Göran även hand om de tre hopfällbara bord vi har i fikarummet. Ifall han behöver dessa vid en kommande filmsamlarträff/-loppis, fixar
vi den bagatellen.
Rensningen av våra lokaler har sålunda inletts. Tack Göran, Micke och Ingegerd!

Göran YHL har börjat inreda kommande shack, med ett svängt bord, där vi senare kan ordna en labbplats, förutom stationsplats och utrymme för datorn.
Ett skåp kommer att installeras, där vi kan placera föreningsarkiv mm.
Kablar kommer att bli dragna upp till taket och termineras i ett skåp med kontakter där vi senare kan kroka på önskade antenner. TACK på förhand!

Noterades denna morgon än en gång att vår nuvarande rotor inte fungerar, som tilltänkt. Genomgång/service nödvändig
För SK0HB
/ 161 Hasse BYD .

28/1: Avsade sig Per HEP posten som ledamot i SK0HB:s styrelse. Tusen tack för gångna år, Per! Kom iaf så ofta, som möjligt.
Finns det någon i vår församling, som kan tänka sig att ställa upp, som ledamot?!? Emotser tacksamt svar eller förslag! 161/Hasse BYD


26/1: Visade
BYD nyligen utgivna
The K1N Navassa Island DXpedition 2015 DVD
Till kaffet överraskade vår granne Perra med att bjuda på tårta till kaffet. Allmänt smackande uppskattning. Tack så hjärtligt!
F.ö. sedvänlig aktivitet förutom vid fikat, så även i verkstaden samt vid radion gm BFW. Tack för att du kom! För SK0HB /
161 gm Hasse BYD


Wille BFW, fyllde på med årets inledande QSOn för SK0HB.